Код:

PDGW

Үнэ:

158000

Хямдралтай үнэ:

Давхар шилэн хана нь дуу  болон дулаан тусгаарлалтыг  дэмждэг ба галын аюулын үед галд өртөх талбайн хэмжээг тусгаарлах,удаашруулах давуу талтай.Байгалийн гэрлийг нэвтрүүлэх чадвар өндөр бөгөөд шилжүүлэн суулгаж болох нь санхүүгийн хувьд хамгийн тохиромжтой сонголт болдог.

Top